הערכות לסוף שנת 2020

לפני שנתחיל עם הערכות של סוף שנת 2020 אבקש להביא לתשומת ליבכם מס' תזכורות חשובות:
1. יש להוציא חשבונית מס בגין כל עסקה בנפרד, בחשבונית יש לפרט את השירות שניתן.
2. יש להוציא קבלה על כל תקבול מיד עם קבלתו.
3. ניהול יומן הזמנות – לבעלי מקצוע כגון : קבלני שיפוצים, נגריות , קייטרינג קוסמטיקאיות וכולי ( יומן תורים )
4. סגירת קופות לכול יום ( קופות רושמות )
5. קיזוז מע"מ אך ורק ע"י חשבונית מקור!!!

עוסקים פטורים מחויבים לנהל קבלות ( הקבלה הינה חוקית כאשר שם העוסק + מספר העוסק מוטבעים בדפוס) + תיק תיעוד חוץ ( חשבוניות קניות )

דבר נוסף, המלצתי להיפגש עם סוכן הביטוח של החברה/עסק לפחות פעם בשנה לבדיקת פוליסות חיים , פנסיה של העובדים ( לבחון האם כל הכספים נקלטו היה ולא יש לטפל לפני סוף שנה ) כנ"ל לגבי פוליסות אלמנטרי ( עסק, רכבים וכולי ) כנ"ל לגבי פנסיית חובה לעצמאים.
הינכם משלמים לא מעט כסף בחודש עבור ביטוחים , תבחנו את הסוגיה לפחות פעם בשנה לפני תום השנה.

להלן מספר נקודות להערכות לסוף שנת הכספים המסתיימת ב – 31/12/2020.
1 . ניצול מקסימלי של הטבות המס: קופות גמל, ביטוחי חיים וקרן השתלמות.
עצמאים, שכירים ומעסיקים – כדאי ומומלץ להפקיד לקופות גמל, ביטוחי חיים וקרן השתלמות עד ל – 31/12/2020 כדלקמן:
א. עצמאים:
להלן סכומי המקסימום להפקדה ולהטבה :
פנסיה /קופת גמל לקצבה ביטוחי חיים קרן השתלמות לעצמאים
הפקדה מקסימלית 23,232 ₪ 11,617 ש"ח 18,550 ₪
הטבת מס מקסימלית* 10,919 ₪ 4,066 ש"ח 5963 ₪

* הטבות המס חושבו לפי עצמאים הנמצאים במדרגת מס של 47%.

אחוז ההפרשה לגמל הינו 11% ביטוח חיים 5% קה"ל 7%
הכנסה מוכרת להפקדות לעצמאים לקופת גמל הינה 211,200 ₪ לשנה
הכנסה המוכרת לקרן השתלמות לעצמאים הינה 264,000 ₪

הכנסה המוכרת לקרן השתלמות לבעלי שליטה הינה 188,544 ₪ ( הפרשה 6% – 10%)
כלומר סך הפרשה שנתית 11,313 ₪ – 18854 ₪
הפרשות מעל לשכר חודשי של 34,000 ₪ ניזקף לעובד שווי.

החל משנת 2018 יש חובת הפקדת פנסיה לעצמאיים בסך 2742.89 ₪ עד 10478.46 ₪ לשנה תלוי ברווח – עלי לציין שאלו סכומי מינימום בחוק , מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהפריש בהתאם לצרכים פנסיוניים.
עד גובה הכנסה (שנתית) שיעור ההפקדות סכום ההפקדה השנתי
מ-1 ש"ח עד 61,638 ש"ח 4.45% 2,742.89 ש"ח
מ-61,639 ש"ח עד 123,276 ₪ 12.55% 7,735.57 ₪

מידע לבן/בת הזוג השכירים
גם שכירים יכולים להפריש לקצבה באופן פרטי על חלק השכר שאינו מבוטח לפנסיה + לביטוח חיים. כמובן ניתן להפקיד את כל ההפקדה לפנסיה – הטבת המס בהתאם למס השולי של בן/בת הזוג.
מי שרוצה לקבל מידע ספציפי יש ליצור קשר עם המשרד.
ב. מעסיקים:
בשל קיומו של חוק פנסיית חובה במשק – לכול עובד מגיעה פנסיה לאחר תקופת עבודה של 6 חודשים. היה ולעובד יש פנסיה בתחילת העבודה ממקום קודם, יש להפקיד רטרואקטיבית לאחר 3 חודשים או לפני תום השנה – יש לבדוק זאת מול סוכן הביטוח של העסק/חברה.

יש להפקיד בפנסיית חובה 20.83% – 18.5% ( ללא שינוי מ 2017 ) לפי חלוקה:
עובד( 6% ) ומעביד( 12.5% – 14.83%).
תשלומים של דמי חופשה, דמי הבראה, וכו' מותרים בניכוי לצרכיי מס הכנסה רק בשנת המס בה שולמו בפועל.

מעסיק מחויב לשלם פיצויים ( מעבר לפנסיית חובה ) והבראה רק לאחר שנת עבודה מלאה. ניתן כמובן לשלם לפנסיה את כל מרכיב הפיצויים כלומר 8.33% ולחתום על סעיף 14 ואז לא יהיה צורך לשלם לעובד פיצויים בעת העזיבה , רק לשחרר לו את כספי הפיצויים הנמצאים בפוליסה ( יש לשוחח על כך עם סוכן הביטוח )
ג. אי כושר עבודה:
ניתן להפקיד עד לגובה של 3.5% מהרווח או מהשכר הלא מבוטח עד לתקרה של 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק ( 25,683 ₪ לחודש ), כדי שיוכר כהוצאה מוכרת.

2 ביטוח לאומי לעצמאים:

מומלץ לשלם את המקדמה של ה – 15/1/2021 המתייחסת לחודש 12/2020 , עד 31/12/2020.
כמו כן, הפרשי שומה והגדלת מקדמות גם אותם מומלץ לשלם עד סוף השנה וזאת ,כדי שיוכרו כהוצאה בשנת המס 2020, היות והוצאה זו מוכרת על בסיס מזומן.
החלק המוכר הינו בגובה של 52% מהתשלום לביטוח לאומי ללא התשלום עבור חוק בריאות חובה.
לכל מי שהתשלום מתבצע בהוראת קבע , התשלום ב 22/1/2021 נחשב כהוצאה בשנת מס 2020 כאילו שולם בפועל בתוך שנת המס.
ללקוחות שעדיין לא משלמים לביטוח לאומי בה"ק – מומלץ מאוד לעשות זאת. התשלום יורד ב 22 לחודש במקום ב 15 – לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם המשרד.

3 . הכרה בהוצאות עסקיות:

לקוח המדווח לשלטונות על בסיס מזומן ( בעלי מקצועות חופשיים ועסקים שאין להם
מלאי ) – תותרנה כל ההוצאות שישולמו עד סוף השנה, בתנאי שאינן הוצאות ששולמו מראש.

לקוח המדווח על בסיס מצטבר ( מסחרי ) – יותרו הוצאות שאין ליחסן לשנת מס מסוימת
( יעוץ, משרדיות וכולי ) להבדיל מהוצאות תקופתיות ( ארנונה, חשמל וכולי ).

4 . ריכוז רישומים שונים – חשוב מאוד !!!! ובעיקר יש חובה לעשות את הרישומים הנ"ל !!!!

בשנת 2020 לקוחות במשרדינו קיבלו הצהרות הון לשנים 2018-2019 ולא היו להם את הרשימות שלהלן ונאלצו לשחזרן, לכן מומלץ לעשות זאת בסמוך לסוף השנה.
יש להכין, בסמוך לכל סוף שנה, רשימות של לקוחות חייבים, ספקים זכאים ושיקים שניתנו ועדיין לא נפרעו ליום 31/12/2020.

עסקים המדווחים על בסיס מזומן והוציאו חשבוניות שזמן הפירעון של השיק הינו לאחר
ה – 31/12/02020 יש להכין רשימה של אותן החשבוניות.
בנוסף, מומלץ להכין רשימה של כל המוצרים שנקנו לבית בעלות של מעל 2,000 ₪ למוצר, לטובת הצהרת הון שתגיע בהמשך. רשימה זו חיונית מאד לצורך ביצוע השוואת ההון ואנו נתקלים באופן קבוע בלקוחות שנאלצים לשחזר את הנתונים, לא תמיד בהצלחה רבה.

5 . ספירת מלאי ( עסקים המדווחים על בסיס מצטבר ):

יש לספור את המלאי ביום 31/12/2020 . עם זאת יש אפשרות לערוך את הספירה תוך 10 ימים לפני או אחרי תאריך זה ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע למלאי הנכון ביום הקובע (המלצה – לספור את המלאי ביום 31/12/20 ).
רשימות המלאי תיערכנה בשלושה עותקים בדפים ממוספרים מראש ויכללו בין היתר את הכמויות ואת ערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות העסק. רשימות המלאי תכלולנה גם מלאי בבעלות העסק שנמצא אצל אחרים, וכן מלאי השייך לאחרים ונמצא בעסק תוך ציון שהמלאי " בבעלות פלוני".
מחיר הינו במחיר עלות ללא מע"מ.
6 . רישום מד אוץ ( ספידומטר ) ליום 31/12/2020:

יש לרשום את הק"מ ברכבים ליום 31/12/2020 ולשלוח למשרדי עם החומר של 12/20.

7 . טפסי 101 לעובדים שכירים:

יש למלא לכל עובד טופס עובד חדש לשנת מס 2021 ולוודא שהעובדים מילאו את כל הפרטים האישיים כלומר כל העמוד הראשון מלא במלואו אי מילוי נכון יגרור אי עשיית שכר. יש להחתים אותם על גבי הטופס ומי שעובד בעבודה נוספת, יש להעביר תאום מס ל 2021 ( לא יעשו משכורות ללא ט – 101 ) לגבי עובדים חדשים יש לצלם את הת"ז + הספח ולצרפו לט 101.
משרדי ישלח לכם ט 101 לשנת מס 2021 במחצית השנייה של חודש 1/21.
7א משכורות עובדים:
עסק המדווח על בסיס מזומן ( ראה סעיף 3 ) עליו לשלם את המשכורת של חודש 12/20 כולל ההפרשות הסוציאליות עד ליום 31/12/20.
8 . ביטוחים:
יש להכין את פירוט הביטוחים ( עסק, מלאי, רכבים (חובה + מקיף וצד ג ) וכולי ).
למי שלא העביר במהלך השנה. מומלץ לשלוח במהלך השנה , כל חידוש של פוליסה יש לשלוח למשרד

9. תרומות:

תרומות למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מוכרות במס , למי שיש נא להכין קבלות ולשלוח למשרד.

10. עוסקים פטורים במע"מ:

יודגש, מועד הדיווח האחרון למע"מ לגבי שנת 2020 הינו 31/1/2021.
יש להעביר למשרדי עד ה – 15/1/2021 דיווח של העסקאות לשנת מס 2020 לצורך דיווח לרשויות.

11. עסקים המנהלים את הנה"ח בעסק:

יש להכין את ספרי הנהלת החשבונות לרבות קלסר חשבוניות, פנקסים וכרטסת עד ליום 28/2/2021 ולהעביר למשרדי.

12. שכ"ד למגורים.
דמי שכירות למגורים פטור עד לגובה של 61,200 ₪ לשנה (5100 ₪ לחודש ) , למי שיש שכ"ד למגורים יש לצרף חוזה שכירות עם החומר של 12/20. לקוח שמקבל שכ"ד מעל הסכום הפטור חייב בתשלום המס עד 31/1/2021.

13 סעיף זה מתייחס לעו"ד בלבד

יש לוודא שכרטיסי הלקוחות מאופסים, היה ויש יתרות נא להכין למשרדי רשימות.

כמובן יתרות של פיקדונות או הוצאות לקוח.

יש להעביר למשרד יתרת פיקדונות והוצאות לסוף השנה + הסבר ממה מורכבת היתרה.

יש להוציא אישור יתרה מחשבון פיקדונות ולרשום מאיזה לקוחות נובעים הפיקדונות .

יש להקפיד במילוי כרטיס לקוח – אי מילוי הינו עבירה מהותית הגוררת פסילת ספרים.

14 בעלי שליטה :
יש להתעדכן ביתרת הכרטיס חו"ז שלכם בחברה ( מי שמעודכן ומטופל בנושא של דיבידנד וכולי אין צורך ליצור קשר עם המשרד )

עדכונים כללים:

מיסוי בינלאומי – למי שיש חשבון בנק בחו"ל , פעילות של ניירות ערך בחו"ל , שכ"ד (פרטי או עסקי ) וכולי יש להעביר מסמכים שנתיים למשרד.
יש לדווח בגין נכסים בחו"ל העולים על 1,883,000 ₪ במצטבר( נדל"ן , פיקדונות , מזומן וכולי )

אני לשירותכם לכל מידע נוסף.

Post By דורית (42 Posts)

דורית אלטר הינה כלכלנית, סיימה תואר ראשון בכלכלה במסלול מינהל עסקים, ובעלת תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה. סיימה את התואר השני בהצטיינות. עד הצטרפותה למשרד עבדה בבנק מסחרי גדול בניהול צוותים מסחריים במשך 10 שנים, ועסקה בליווי עסקאות גדולות בתחומים שונים. עוסקת בליווי ויעוץ עסקי ופיננסי. מלווה עסקים קטנים במסגרת פרויקט חונכות של מ.ט.י בעלת ניסיון עשיר במערכת הבנקאית, ניתוח כלים כלכליים שונים וליווי עסקים באבני הדרך השונות במהלך חיי העסק. מלווה גם משפחות לניהול נכון יותר של משק הבית.

Connect

אודות דורית

דורית אלטר הינה כלכלנית, סיימה תואר ראשון בכלכלה במסלול מינהל עסקים, ובעלת תואר MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה. סיימה את התואר השני בהצטיינות. עד הצטרפותה למשרד עבדה בבנק מסחרי גדול בניהול צוותים מסחריים במשך 10 שנים, ועסקה בליווי עסקאות גדולות בתחומים שונים. עוסקת בליווי ויעוץ עסקי ופיננסי. מלווה עסקים קטנים במסגרת פרויקט חונכות של מ.ט.י בעלת ניסיון עשיר במערכת הבנקאית, ניתוח כלים כלכליים שונים וליווי עסקים באבני הדרך השונות במהלך חיי העסק. מלווה גם משפחות לניהול נכון יותר של משק הבית.
פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *