הערכות לסוף שנת 2020

לפני שנתחיל עם הערכות של סוף שנת 2020 אבקש להביא לתשומת ליבכם מס' תזכורות חשובות:
1. יש להוציא חשבונית מס בגין כל עסקה בנפרד, בחשבונית יש לפרט את השירות שניתן.
2. יש להוציא קבלה על כל תקבול מיד עם קבלתו.
3. ניהול יומן הזמנות – לבעלי מקצוע כגון : קבלני שיפוצים, נגריות , קייטרינג קוסמטיקאיות וכולי ( יומן תורים )
4. סגירת קופות לכול יום ( קופות רושמות )
5. קיזוז מע"מ אך ורק ע"י חשבונית מקור!!!

עוסקים פטורים מחויבים לנהל קבלות ( הקבלה הינה חוקית כאשר שם העוסק + מספר העוסק מוטבעים בדפוס) + תיק תיעוד חוץ ( חשבוניות קניות )

דבר נוסף, המלצתי להיפגש עם סוכן הביטוח של החברה/עסק לפחות פעם בשנה לבדיקת פוליסות חיים , פנסיה של העובדים ( לבחון האם כל הכספים נקלטו היה ולא יש לטפל לפני סוף שנה ) כנ"ל לגבי פוליסות אלמנטרי ( עסק, רכבים וכולי ) כנ"ל לגבי פנסיית חובה לעצמאים.
הינכם משלמים לא מעט כסף בחודש עבור ביטוחים , תבחנו את הסוגיה לפחות פעם בשנה לפני תום השנה.

להלן מספר נקודות להערכות לסוף שנת הכספים המסתיימת ב – 31/12/2020.
1 . ניצול מקסימלי של הטבות המס: קופות גמל, ביטוחי חיים וקרן השתלמות.
עצמאים, שכירים ומעסיקים – כדאי ומומלץ להפקיד לקופות גמל, ביטוחי חיים וקרן השתלמות עד ל – 31/12/2020 כדלקמן:
א. עצמאים:
להלן סכומי המקסימום להפקדה ולהטבה :
פנסיה /קופת גמל לקצבה ביטוחי חיים קרן השתלמות לעצמאים
הפקדה מקסימלית 23,232 ₪ 11,617 ש"ח 18,550 ₪
הטבת מס מקסימלית* 10,919 ₪ 4,066 ש"ח 5963 ₪

* הטבות המס חושבו לפי עצמאים הנמצאים במדרגת מס של 47%.

אחוז ההפרשה לגמל הינו 11% ביטוח חיים 5% קה"ל 7%
הכנסה מוכרת להפקדות לעצמאים לקופת גמל הינה 211,200 ₪ לשנה
הכנסה המוכרת לקרן השתלמות לעצמאים הינה 264,000 ₪

הכנסה המוכרת לקרן השתלמות לבעלי שליטה הינה 188,544 ₪ ( הפרשה 6% – 10%)
כלומר סך הפרשה שנתית 11,313 ₪ – 18854 ₪
הפרשות מעל לשכר חודשי של 34,000 ₪ ניזקף לעובד שווי.

החל משנת 2018 יש חובת הפקדת פנסיה לעצמאיים בסך 2742.89 ₪ עד 10478.46 ₪ לשנה תלוי ברווח – עלי לציין שאלו סכומי מינימום בחוק , מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהפריש בהתאם לצרכים פנסיוניים.
עד גובה הכנסה (שנתית) שיעור ההפקדות סכום ההפקדה השנתי
מ-1 ש"ח עד 61,638 ש"ח 4.45% 2,742.89 ש"ח
מ-61,639 ש"ח עד 123,276 ₪ 12.55% 7,735.57 ₪

מידע לבן/בת הזוג השכירים
גם שכירים יכולים להפריש לקצבה באופן פרטי על חלק השכר שאינו מבוטח לפנסיה + לביטוח חיים. כמובן ניתן להפקיד את כל ההפקדה לפנסיה – הטבת המס בהתאם למס השולי של בן/בת הזוג.
מי שרוצה לקבל מידע ספציפי יש ליצור קשר עם המשרד.
ב. מעסיקים:
בשל קיומו של חוק פנסיית חובה במשק – לכול עובד מגיעה פנסיה לאחר תקופת עבודה של 6 חודשים. היה ולעובד יש פנסיה בתחילת העבודה ממקום קודם, יש להפקיד רטרואקטיבית לאחר 3 חודשים או לפני תום השנה – יש לבדוק זאת מול סוכן הביטוח של העסק/חברה.

יש להפקיד בפנסיית חובה 20.83% – 18.5% ( ללא שינוי מ 2017 ) לפי חלוקה:
עובד( 6% ) ומעביד( 12.5% – 14.83%).
תשלומים של דמי חופשה, דמי הבראה, וכו' מותרים בניכוי לצרכיי מס הכנסה רק בשנת המס בה שולמו בפועל.

מעסיק מחויב לשלם פיצויים ( מעבר לפנסיית חובה ) והבראה רק לאחר שנת עבודה מלאה. ניתן כמובן לשלם לפנסיה את כל מרכיב הפיצויים כלומר 8.33% ולחתום על סעיף 14 ואז לא יהיה צורך לשלם לעובד פיצויים בעת העזיבה , רק לשחרר לו את כספי הפיצויים הנמצאים בפוליסה ( יש לשוחח על כך עם סוכן הביטוח )
ג. אי כושר עבודה:
ניתן להפקיד עד לגובה של 3.5% מהרווח או מהשכר הלא מבוטח עד לתקרה של 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק ( 25,683 ₪ לחודש ), כדי שיוכר כהוצאה מוכרת.

2 ביטוח לאומי לעצמאים:

מומלץ לשלם את המקדמה של ה – 15/1/2021 המתייחסת לחודש 12/2020 , עד 31/12/2020.
כמו כן, הפרשי שומה והגדלת מקדמות גם אותם מומלץ לשלם עד סוף השנה וזאת ,כדי שיוכרו כהוצאה בשנת המס 2020, היות והוצאה זו מוכרת על בסיס מזומן.
החלק המוכר הינו בגובה של 52% מהתשלום לביטוח לאומי ללא התשלום עבור חוק בריאות חובה.
לכל מי שהתשלום מתבצע בהוראת קבע , התשלום ב 22/1/2021 נחשב כהוצאה בשנת מס 2020 כאילו שולם בפועל בתוך שנת המס.
ללקוחות שעדיין לא משלמים לביטוח לאומי בה"ק – מומלץ מאוד לעשות זאת. התשלום יורד ב 22 לחודש במקום ב 15 – לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם המשרד.

3 . הכרה בהוצאות עסקיות:

לקוח המדווח לשלטונות על בסיס מזומן ( בעלי מקצועות חופשיים ועסקים שאין להם
מלאי ) – תותרנה כל ההוצאות שישולמו עד סוף השנה, בתנאי שאינן הוצאות ששולמו מראש.

לקוח המדווח על בסיס מצטבר ( מסחרי ) – יותרו הוצאות שאין ליחסן לשנת מס מסוימת
( יעוץ, משרדיות וכולי ) להבדיל מהוצאות תקופתיות ( ארנונה, חשמל וכולי ).

4 . ריכוז רישומים שונים – חשוב מאוד !!!! ובעיקר יש חובה לעשות את הרישומים הנ"ל !!!!

בשנת 2020 לקוחות במשרדינו קיבלו הצהרות הון לשנים 2018-2019 ולא היו להם את הרשימות שלהלן ונאלצו לשחזרן, לכן מומלץ לעשות זאת בסמוך לסוף השנה.
יש להכין, בסמוך לכל סוף שנה, רשימות של לקוחות חייבים, ספקים זכאים ושיקים שניתנו ועדיין לא נפרעו ליום 31/12/2020.

עסקים המדווחים על בסיס מזומן והוציאו חשבוניות שזמן הפירעון של השיק הינו לאחר
ה – 31/12/02020 יש להכין רשימה של אותן החשבוניות.
בנוסף, מומלץ להכין רשימה של כל המוצרים שנקנו לבית בעלות של מעל 2,000 ₪ למוצר, לטובת הצהרת הון שתגיע בהמשך. רשימה זו חיונית מאד לצורך ביצוע השוואת ההון ואנו נתקלים באופן קבוע בלקוחות שנאלצים לשחזר את הנתונים, לא תמיד בהצלחה רבה.

5 . ספירת מלאי ( עסקים המדווחים על בסיס מצטבר ):

יש לספור את המלאי ביום 31/12/2020 . עם זאת יש אפשרות לערוך את הספירה תוך 10 ימים לפני או אחרי תאריך זה ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע למלאי הנכון ביום הקובע (המלצה – לספור את המלאי ביום 31/12/20 ).
רשימות המלאי תיערכנה בשלושה עותקים בדפים ממוספרים מראש ויכללו בין היתר את הכמויות ואת ערך היחידה לצורך חישוב המלאי שבבעלות העסק. רשימות המלאי תכלולנה גם מלאי בבעלות העסק שנמצא אצל אחרים, וכן מלאי השייך לאחרים ונמצא בעסק תוך ציון שהמלאי " בבעלות פלוני".
מחיר הינו במחיר עלות ללא מע"מ.
6 . רישום מד אוץ ( ספידומטר ) ליום 31/12/2020:

יש לרשום את הק"מ ברכבים ליום 31/12/2020 ולשלוח למשרדי עם החומר של 12/20.

7 . טפסי 101 לעובדים שכירים:

יש למלא לכל עובד טופס עובד חדש לשנת מס 2021 ולוודא שהעובדים מילאו את כל הפרטים האישיים כלומר כל העמוד הראשון מלא במלואו אי מילוי נכון יגרור אי עשיית שכר. יש להחתים אותם על גבי הטופס ומי שעובד בעבודה נוספת, יש להעביר תאום מס ל 2021 ( לא יעשו משכורות ללא ט – 101 ) לגבי עובדים חדשים יש לצלם את הת"ז + הספח ולצרפו לט 101.
משרדי ישלח לכם ט 101 לשנת מס 2021 במחצית השנייה של חודש 1/21.
7א משכורות עובדים:
עסק המדווח על בסיס מזומן ( ראה סעיף 3 ) עליו לשלם את המשכורת של חודש 12/20 כולל ההפרשות הסוציאליות עד ליום 31/12/20.
8 . ביטוחים:
יש להכין את פירוט הביטוחים ( עסק, מלאי, רכבים (חובה + מקיף וצד ג ) וכולי ).
למי שלא העביר במהלך השנה. מומלץ לשלוח במהלך השנה , כל חידוש של פוליסה יש לשלוח למשרד

9. תרומות:

תרומות למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מוכרות במס , למי שיש נא להכין קבלות ולשלוח למשרד.

10. עוסקים פטורים במע"מ:

יודגש, מועד הדיווח האחרון למע"מ לגבי שנת 2020 הינו 31/1/2021.
יש להעביר למשרדי עד ה – 15/1/2021 דיווח של העסקאות לשנת מס 2020 לצורך דיווח לרשויות.

11. עסקים המנהלים את הנה"ח בעסק:

יש להכין את ספרי הנהלת החשבונות לרבות קלסר חשבוניות, פנקסים וכרטסת עד ליום 28/2/2021 ולהעביר למשרדי.

12. שכ"ד למגורים.
דמי שכירות למגורים פטור עד לגובה של 61,200 ₪ לשנה (5100 ₪ לחודש ) , למי שיש שכ"ד למגורים יש לצרף חוזה שכירות עם החומר של 12/20. לקוח שמקבל שכ"ד מעל הסכום הפטור חייב בתשלום המס עד 31/1/2021.

13 סעיף זה מתייחס לעו"ד בלבד

יש לוודא שכרטיסי הלקוחות מאופסים, היה ויש יתרות נא להכין למשרדי רשימות.

כמובן יתרות של פיקדונות או הוצאות לקוח.

יש להעביר למשרד יתרת פיקדונות והוצאות לסוף השנה + הסבר ממה מורכבת היתרה.

יש להוציא אישור יתרה מחשבון פיקדונות ולרשום מאיזה לקוחות נובעים הפיקדונות .

יש להקפיד במילוי כרטיס לקוח – אי מילוי הינו עבירה מהותית הגוררת פסילת ספרים.

14 בעלי שליטה :
יש להתעדכן ביתרת הכרטיס חו"ז שלכם בחברה ( מי שמעודכן ומטופל בנושא של דיבידנד וכולי אין צורך ליצור קשר עם המשרד )

עדכונים כללים:

מיסוי בינלאומי – למי שיש חשבון בנק בחו"ל , פעילות של ניירות ערך בחו"ל , שכ"ד (פרטי או עסקי ) וכולי יש להעביר מסמכים שנתיים למשרד.
יש לדווח בגין נכסים בחו"ל העולים על 1,883,000 ₪ במצטבר( נדל"ן , פיקדונות , מזומן וכולי )

אני לשירותכם לכל מידע נוסף.

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

תשלומי מעביד בשמירת הריון

תשלום פנסיה + זכויות פנסיוניות בשמירת הריון + חופשת לידה

האם יש חובת תשלום של זכויות פנסיוניות ( קרן פנסיה + קרן השתלמות )
בשמירת הריון + חופשת לידה ?
כאשר העובדת יוצאת לשמירת הריון בהנחיה של רופא מומחה, ומקבלת שמירת הריון מטעם המוסד לביטוח לאומי – יש חובה להמשיך להפריש לזכויות פנסיוניות .
כאשר העובדת בחופשת לידה ומקבלת דמי לידה מטעם המוסד לביטוח לאומי ( 15 שבועות ) יש חובה להמשיך להפריש לזכויות פנסיוניות.
והכול בתנאי שהעובדת מסכימה – את חלק העובדת בהפרשות יש לקבל מהעובדת .
היה והעובדת לא מסכימה יש לקבל זאת בכתב על מנת שתהיה אסמכתא לאי רצון של העובדת להפקדות הפנסיוניות.

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

תשלום ימי בידוד

המתווה החדש בנוגע לתשלום ימי בידוד :
ככלל חוק ימי מחלה קובע
יום ראשון – אין תשלום
יום שני ושלישי – 50% לכול יום
מהיום הרביעי – 100% תשלום
התשלום מתבצע במידה ויש לעובד צבירה ימי מחלה. היה ואין לעובד צבירה – אין תשלום .
המתווה החדש קובע :
המדינה תשתתף עם המעסיק בתשלום ימי הבידוד כדלקמן:
מתוך שלושה ימים ראשונים יש תשלום של יום אחד, ומהיום הרביעי – תשלום מלא (עד כאן אין שינוי ממחלה רגילה)
לדוגמא היה והעובד היה שבועיים בבידוד ( נניח 10 ימים עבודה, ללא ששי שבת ) ישולמו לעובד 8 ימי עבודה. החידוש – המדינה משתתפת ב 50% .
הכול כמובן בתנאי שיש לעובד ימי צבירה
כאשר לעובד אין צבירה של ימי מחלה, התשלום מהיום הרביעי יהיה 70% בלבד (ולא 100%) והכול ישולם ע"י המדינה.
כיצד המעסיק תובע את הפיצוי ?
כרגע אין מנגנון לפיצוי המעסיק !!! הערכתי שהכול יתנהל מול המוסד לביטוח לאומי.
המעסיק יצטרך להציג אישור שהעובד שהה בבידוד ( משרד הבריאות להערכתי ינפיק אישור כזה לאחר רישום העובד באתר ), המעסיק יצטרך לתת אישור האם יש או אין ימי מחלה לעובד ובסופו של דבר ביטוח לאומי יפצה את המעסיק בגין ימי הבידוד.
עלי לציין שכרגע אין עדיין מנגנון והנכתב לעיל הינו השערה לגבי ההתנהלות

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

תכנון מס בפרישה

למשרדי הגיע אדם בן 67, בעל חברה משפחתית ( אב המשפחה )
הסיבה כאשר לא קיבל תשובות מספקות מרואה החשבון שמלווה את החברה ( לדעתי עקב חוסר תשומת לב לחברה ולבעלים )
הלקוח בעל חברה משפחתית בה עובדים : אב, אם, שני ילדיהם ועוד מספרים עובדים .
לאחר פגישה עם הלקוח, ניתוח המבנה של העסק וצרכיו האישיים של בעליו, וההבנה כיצד ניתן להזיז דברים בתוך המבנה הארגוני, ניגשתי לעבודה .
השאלה של הלקוח היתה: האם שווה לקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ופנסיה מחברת הביטוח ועדיין לעבוד בחברה :
הלקוח מושך מהחברה שכר חודשי של 15,000 ₪ נטו.
פרוט יותר מדויק של רכיבי השכר: שכר ברוטו של כ 35,000 ₪ + שווי רכב של 9,000 ₪ כלומר שכר למס של 43,000 ₪ ועוד עלות מעסיק של כ 8,000 ₪ כלומר סה"כ הוצאה חודשית לחברה של 51,000 ₪
ללקוח יש תוכנית פנסיה והינו זכאי לפנסיה של 8000 ₪ מחברת ביטוח בגיל 67 , כמובן שיכול להשאיר את תוכנית הפנסיה ולמשוך בגיל 70. במצב זה כאשר משאירים את הפנסיה לגיל 70 יקבל סכום יותר גבוה מ 8,000 ₪ . הצפי לפנסיה בגיל 70 הינה 9,000 ₪
המטרה שלי ביעוץ שהלקוח ימשיך לקבל את הנטו שלו כלומר 15,000 ₪ , ושהכנסתו לא תיפגע.
כמובן במקביל לעבודתי שלחתי את הלקוח לסוכן הביטוח שלו על מנת שייתן לו יעוץ לגבי הריסקים שיש לו בביטוח חיים כגון: מוות. אי כושר עבודה וכולי . על מנת שלא ייפגע בשום אפשרות .
לאחר עיון במסמכים להלן המסקנה:
להגיש בקשה לתביעת קצבת זקנה יקבל בחודש כ – 2300 נטו .
להגיש תביעה לפנסיה מחברת הביטוח יקבל בחודש – 8000 ₪ .
עד לנקודה הנ"ל החברה לא מוציאה ולא אגורה אחת וללקוח יש 10,300 ₪ כלומר חסר לו עוד 4700 ₪ להשלמה. (זוכרים? היום יש לו שכר נטו מהחברה של 15,000 ₪ ולשם אנחנו רוצים להגיע).
מצאתי פתרון יצירתי שבו הלקוח יקבל את ה 4,700 ₪ החסרים מהחברה כאשר העלות לחברה הינה 6,400 ₪ בלבד.
הלקוח ימשיך לקבל 15,000 ₪ נטו בחודש ( לא ניפגע ברמת השכר נטו לחודש ), ההוצאה לחברה תהיה 6400 ₪ במקום 51000 ₪ כלומר חסכון חודשי בסך 44,600 ₪ וחסכון שנתי 535,200 ₪ לחברה.
יכול להיות שהסתכלות כזאת על העסק יכולה להתקיים רק בניתוח חשבונאי מבחוץ. נשמח לשמש לכם עין בוחנת, שיכולה למצוא פתרונות יצירתיים אותם קשה לראות בניהול השוטף של העסק.
חנן אלטר יועץ מס ( סוכן ביטוח ) MA בלימודי משפט 0544824695

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

שימוע במס הכנסה

לא הולכים לבית משפט ללא עורך דין – מכירים?

נראה לי שרוב האוכלוסייה פועלים לאור המשפט הזה. מעטים מכם יעזו לייצג עצמם בבית משפט בשל ההבנה שדרוש ידע ומקצועיות בפני שופט.
ומה עם דיון במס הכנסה?
אז רק לסבר את אוזניכם, מפקח מס הכנסה, בשבתו בדיון על נישום, הוא בעל סמכויות של שופט לכל דבר ועניין. נכון, ה"משפט" לא מתנהל באותה צורה, לא קמים כשהוא נכנס, אין קוד לבוש, ואין קלדנית שכותבת את השתלשלות הדיון. המפקח כותב בעצמו. והכי חשוב, ההחלטה שתתקבל בדיון מקבלת תוקף משפטי.
ולכן, כמו שלא הולכים לבית משפט ללא עורך דין, ככה לא הולכים לדיון במס הכנסה ללא מייצג. יועץ מס או רואה חשבון.
ואם לא הצלחתי לשכנע אתכם בעובדות היבשות, תשמעו סיפור:
ללקוח שלנו, עוסק פטור, הגיעה ביקורת מס הכנסה. בביקורת מצאו ליקוי של אי רישום תקבול (במילים פשוטות, הלקוח קיבל כסף, לא הוציא קבלה).
נקבע מועד לשימוע, (שבמהלכו מתקבלת החלטה האם לפסול או לא לפסול את ספרי החשבונות ), הוצאנו הצעת מחיר ללקוח לניהול וייצוג בשימוע. בשביל הסיפור חשוב שנציין שהצעת המחיר עמדה על X ₪ .
עוד נציין, שגילינו טעות טכנית בביקורת, ומניסיוננו בדיון מסוג זה, היינו יכולים לסיים את השימוע באזהרה בלבד ללא כל ענישה.
הלקוח חשב שהסכום גבוה מדי כי ככה שמע מחבריו העצמאים והחליט לייצג את עצמו לבד בשימוע.
התוצאה – פסילת ספרים, וקנס של פי 6 משכ"ט שמשרדנו ביקש בשלב הראשון, והסיפור עדיין לא נגמר ( וצפוי להיות קנס נוסף בסכום דומה )

אז עכשיו תגידו אתם, הייתם הולכים לדיון במס הכנסה בלי יועץ מס?
לפרטים ויעוץ נוסף ניתן לפנות למשרדינו
חנן אלטר יועץ מס MA בלימודי משפט 054-4824695
דורית אלטר MBA במינהל עסקים 054-4824693

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

תזרים וקורונה

תזרים מזומנים בזמן ואחרי הקורונה
נכון, כבר כתבתי על החשיבות של ניהול תזרים מזומנים. לא פעם ולא פעמיים. וכנראה עוד אכתוב הרבה. פשוט כי הנושא הזה בנפשי. למה? כי רוב העסקים שקורסים, קורסים כי לא ניהלו תזרים. התזרים ניהל אותם.
עכשיו יותר מתמיד יש לזה חשיבות. אני מניחה שבשביל להתמודד עם משבר הקורונה עשיתם כמה דברים. חוץ מלכתוב כתיבה מחאתית ברשת, חוץ מלהפגין פיסית בתל אביב או בירושלים.
בטח גם דחיתם פרעונות של הלוואות (כמו שהבנקים איפשרו),
לקחתם הלוואה בערבות מדינה (שתתחיל להיפרע רק בעוד חצי שנה או שנה),
דחיתם שיקים לספקים (אם היו כאלה שהסכימו).
ועוד פעילויות כספיות שיחזיקו אתכם עם הראש מעל המים.
אז לא לשכוח, שלושת חודשי דחיית פרעון ההלוואה עוד מעט ומסתיימים (וכבר שכחנו את השורה הזו בדף החשבון).
וההלוואה בשלב מסוים תתחיל לרדת (ואף אחד לא יודיע לנו על זה).
והספקים? גם הם ירצו את הכסף (ואם זה על סחורה או שרות שקיבלנו כבר, אז זו זכותם המלאה).
ולכן, חשוב מאד להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לחשבון הבנק שלנו. מה יורד מתי וכמה. לזה – אני קוראת ניהול תזרים.

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

מענק קורונה לעסקים

מענק קורונה לעסקים
בהחלטת ממשלה בראשות בנימין נתניהו ושר האוצר הוחלט על פיצוי לעסקים בדמות מענק בשל השפעותיו הכלכליות של נגיף הקורונה
הפיצוי הנ"ל נקרא בעגה המקצועית: פעימה ראשונה, פעימה שנייה ופעימה שלישית .
ההחלטה הייתה לפצות במינימום בירוקרטיה ("כמו באמריקה"). הרעיון טוב, הביצוע פחות.
בניית המערכת הייתה מעכשיו לעכשיו ולצערי נדמה כאילו לא נבדקה על ידי בודקי תוכנות , מה שגרם לכך שיש לא מעט טעויות .
דוגמא אחת מיני רבות : שותפות של שני עוסקים פטורים. קיבלו את הפעימה הראשונה והפעימה השנייה אך בבואם לדרוש את הפעימה השלישית קיבלו תשובה שדיווחי מע"מ לשנת 2019 לא נקלטו – כשבפועל, בבדיקה בדיווחי מע"מ לשנים קודמות הכול נקלט והכול בסדר. במשרדי מע"מ לא מבינים מה רוצים מהם.
השאלה נשלחה למוקד קורונה ולאחר מספר התכתבויות ובקשות נתונים, לבסוף קיבלתי תשובה " אתה צודק – אנחנו צריכים לבדוק למה זה קורה " .
ואני תוהה למה כל העניין הטכני לא נבדק מספיק ע"י בודקי תוכנות לפני שעלה לאוויר ? הרי למיטב הבנתי מקרי הקיצון הם אלו שצריכים להיבדק ולקבל מענה טכני. לא הלקוחות ה"רגילים" שאצלם כל הנתונים מסתדרים מצוין.
כפי שציינתי זו טעות אחת מיני רבות. הכוונה של הממשלה היתה נכונה. למנוע מהמייצגים (רו"ח ויועצי מס) עבודה מיותרת, ולאפשר לעסקים עצמם, בעצמם, ללא עזרתנו, להגיש את הבקשה ולקבל את כספי המענק. ממש כמו באמריקה. בפועל, בשל טעויות רבות אנחנו נאלצים לבוא לעזרת לקוחותינו בפתרונן, ועושים זאת כמובן בשמחה ובאהבה. לו היינו שולחים את בעלי העסקים להתמודד לבד עם הרשויות, השיחה היתה נשמעת, קרוב לוודאי, כשיח חרשים.
להבא (אם יהיה גל שני כמו שצופים, אז ככל הנראה יהיה גם פיצוי נוסף) המדינה צריכה להסיק מסקנות ולייעל את התהליך הלא מוצלח במיוחד שהיה הפעם.
כולי תקווה שהתהליך יסתיים ומהר
בריאות לכולם וחזרה אמיתית לשגרה.

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

הוצאות רכב – מה מוכר?

בזכות משבר הקורונה שפוקד אותנו, הרבה עצמאים עוצרים רגע וחושבים על העסק שלהם בהרבה מובנים: כלכלי, מיסויי, ארגוני ועוד.
הרבה עסקים עוצרים ובודקים עצמם מבחינת ההוצאות השוטפות של העסק, ביניהן הוצאות הרכב, כגון: ביטח רכב, דלק וכו'
אני נישאל לא פעם בנושא של הכרה בהוצאות רכב .
ראשית נגדיר את סוגי הרכבים :
1. משאיות. מקטנות עד גדולות למעלה מ 3.5 טון
2. רכב פרטי עד 3.5 טון כולל את כל הפרטיות ואת המסחריות הקטנות.
3. רכב תפעולי
אפרט על כל סוג רכב:
משאיות:
כאשר אופי העסק מצריך שימוש במשאית, המשמעות היא שכל ההוצאה היא הוצאה מוכרת.
בקנייה – אפשר לקזז מע"מ , והמשאית נרשמת בטופס הפחת ( טופס י"א ) של העסק.
ההוצאות השוטפת – מוכרות במלואן : סולר/דלק , טיפולים , צמיגים , ביטוחים, רישוי , כביש 6 , מנהרות הכרמל וכולי .
לגבי הבלו על המע"מ תלוי בגודל המשאית – משאיות מעל 4.5 טון זכאיות להחזר הבלו .
רכב עד 3.5 טון :
הנאמר בהמשך לא חל על : מוניות, רכב בטחון המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד ורכב תפעולי .
התנאי הראשון וההכרחי הוא שאופי העסק מצריך שימוש ברכב !!!!!
אם אופי העסק אינו מצריך שימוש ברכב – אי אפשר להכיר בהוצאות הרכב כלל !!!
חשוב לזכור שנסיעה מהבית למקום העבודה אינה הוצאה מוכרת !!!
קנית רכב: לא ניתן לקזז מע"מ , הדבר נכון לא רק בקנייה רגילה ( קנייה בסוכנות ) אלא גם בכול עסקאות הליסינג והשכרת הרכב למיניהן ( לעניות דעתי המקצועית כל הפרסומים בנושא זה המציגים שניתן לקזז את החשבוניות מטעות את ציבור העצמאים ואינם נכונים)
לגבי מס הכנסה הרכב נירשם בטופס הפחת ( טופס י"א ) ומופחת לאורך השנים
( 15% לשנה )
ההוצאות מוכרות לפי הגבוה מבין :
1. 45% מהוצאות הרכב .
2. הוצאות הרכב בניכוי סכום "שווי השימוש" שהיה נזקף -אם הרכב היה צמוד לעובד .
שווי רכב עד 2009 לפי הטבלאות של מס הכנסה לפי קבוצות הרכב. כל רכב משויך לקבוצה. החל מ 1/1/10 לפי שווי לינארי של 2.48% בחודש.
בשנת 2019 התקרה היא 507,530 ₪
מתוך האתר של רשות המיסים:
"שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו.
סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב.
בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר".
הכוונה היא למחירון של הרכב בהיותו חדש.

בכלי רכב חשמליים והיברידיים יופחת סכום שווי השימוש כלהלן:
– בנוגע לרכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל – הפחתה של 500 ש"ח לחודש
– בנוגע לרכב היברידי שנטען מרשת החשמל (פלאג-אין) – הפחתה של 1000 ש"ח לחודש
– בנוגע לרכב חשמלי –הפחתה של 1000 ש"ח לחודש
יובהר כי בקבצים המתפרסמים באתר מס הכנסה כבר נעשתה ההפחתה כאמור.
הבהרה חשובה:
חישוב זקיפת שווי השימוש נקבע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) כפי שמתואר לעיל. רשות המיסים לא תקבל חישובים המבוססים על יומני רכב (בין אם ידניים או ממוחשבים), ולא ניתן לקבל הפחתת מיסים על סמך חישובים אלו.
לסיכום : לרוב , ההכרה ברכב עד 3.5 המצריך שימוש בעסק נעשית בדרך זו: מסכמים את כל ההוצאות : פחת , ביטוחים , רישוי , דלק , כבישי אגרה ומכפילים ב 45% זאת ההוצאה המותרת בניכוי . מנסיוני מעטים המקרים שמתחשבים בשווי .
רכב תפעולי :
רכב תפעולי הינו רכב שמתקיימים בו התנאים שלהלן:
1. הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד,
2. הרכב משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין
3. מקום העיסוק – אינו בבית מגוריו
4. בתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.
אם הוכר הרכב כרכב תפעולי ניתן להכיר ב 100% מההוצאה.
משרדי עומד לשירותכם למידע נוסף
חנן 0544824695

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

ועוד על חזרה לשגרת קורונה. והפעם בענייני מיסוי

בהמשך להודעת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וחברי הממשלה אתמול, (4/5/20) בחדשות, מתחילים לחזור לשגרה, אט אט, כמובן עם הגבלות של ריחוק, מסכות לפנים וכפפות.
אם העסק שלכם לא ניפגע מנגיף הקורונה ( תתפלאו יש כאלה , לא רק שלא נפגעו, מחזורי ההכנסות שלהם אף עלו ), ממשיכים כרגיל ואין צורך לבדיקות שיצוינו בהמשך .
אך אם העסק ניפגע מנגיף הקורונה (והכוונה כמובן בירידה בהכנסות), להלן מספר נקודות שיש לשים לב אליהן :
מס הכנסה – יש לבחון את רמת הרווח בעסק לתקופה 1-4/2020 וכמובן את גובה המקדמות שיש לשלם למס הכנסה, בהתאם לרווח. במידה והמקדמות גבוהות מידי – ניתן להקטין. אך אם מבצעים הקטנה יש לבדוק שוב את הרווח במהלך
1-8/2020 ולבחון האם ההקטנה עדיין רלבנטית, או שרווחיות העסק עלתה.
מקדמות מס הכנסה המשולמות במהלך השנה הן תשלומים על חשבון המס הסופי, שידוע עם הגשת הדוח השנתי לאותה שנת מס.
הקטנה או הגדלה למס הכנסה תופסת מיום 1/1 ולא משנה מתי נעשתה הפעולה.
אבקש לציין שכאשר מקטינים מקדמות למס הכנסה שלא לצורך – הדבר יגרור קנס.
ניתן להגדיל בחזרה מקדמות למס הכנסה עד ליום 30/9 לכול שנה, ולכן חשוב להיות עם היד על הדופק לא לפספס מועד זה.
הקטנה ניתן לעשות עד 31/1 בשנה העוקבת.
ביטוח לאומי – בהמשך לבדיקת הרווח שנעשתה, ניתן להקטין גם מקדמות לביטוח לאומי. יש להבין שהקטנה בביטוח לאומי הינה בעצם מקטינים את סכום הביטוח, לדוגמא, אם הרווח הינו 25,000 ₪ והמקדמה אכן משולמת על רווח כזה, במידה והמבוטח (עצמאי) ניפגע בעבודה, יקבל פיצוי על סך 25,000 ₪ . אם נקטין מקדמות לרווח של לדוגמא, 10,000 ₪ , הפיצוי יהיה לפי 10,000 ₪ .
חשוב להדגיש שאם המבוטח ניפגע והביטוח שלו היה לפי רווח של 25,000 ₪ , יקבל פיצוי לפי 25,000 ₪ אפילו אם הרווח בפועל היה יותר נמוך בשפה המקצועית זה נקרא: גמלה חוסמת.
מקדמות ביטוח לאומי המשולמות במהלך השנה הן תשלומים על חשבון המס הסופי. גם במקרה זה, של ביטוח לאומי, התשלום הסופי לשנה מסוימת לביטוח לאומי ידוע עם הגשת הדוח השנתי.
הקטנה או הגדלה לביטוח לאומי תופסת מיום 1/1 ולא משנה מתי נעשתה הפעולה.
מע"מ – שלא כמו מס הכנסה וביטוח לאומי, במע"מ התשלום המשולם מדי חודש/חודשיים הוא סופי. (כל עוד לא נערכת ביקורת מצד מע"מ ומוצאים ליקויים בדו"ח ).
כולי תקווה שהמשק יחזור לפעילות מלאה בהקדם ( משאלת הלב )
הראש אומר שייקח עוד קצת זמן להתרגל לעבודה בעולם החדש לאחר תקופת הקורונה .

הקורונה לא ניצחה אותנו, אך שינתה לנו את המציאות שהכרנו .
אנחנו עומדים לשירותכם למידע נוסף

?

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה

מענק קורונה פעימה שניה , הזדמנות לבדיקת ההלוואות בחשבון

מענק קורונה – פעימה שניה, ועוד…

כשפורסמו התקנות נאמר כי ניתן יהיה להגיש את הבקשות כבר ביום 3/5/20. כמו שצפינו, זה התעכב ולפי הנאמר בתקשורת, היכולת להגיש בקשה לפעימה שניה תיפתח ביום שלישי, 5/5/20.
הגשת הבקשה תהיה כמו בפעימה הראשונה, באזור האישי ברשות המיסים. מי שעדיין לא פתח שם משתמש, רצוי לעשות זאת על מנת שהגשת הבקשה תהיה זריזה יותר.
בינתיים, הקורונה נתנה לחלקנו קצת זמן פנוי. בזמן הזה אפשר ורצוי לעשות חישוב מסלול מחדש של העסק שלנו, ואולי להחיות אותו בצורה קצת אחרת.
אחד הדברים שניתן לעשות בהם סדר חדש, הוא מה שאנחנו, אנשי המקצוע, קוראים לו: "תמהיל אשראי". הכוונה היא לכל סוגי האשראי וההלוואות שלנו בכל חשבונות הבנק (במידה ויש יותר מאחד).
כל סוג אשראי (הלוואה לזמן קצר, הלוואה לזמן ארוך, מסגרת בעו"ש, ניכיון שיקים ועוד) מטרתו לממן משהו אחר. וזה הזמן לבחון האם התנהלנו נכון עד עכשיו בכל הקשור לסידור ההלוואות בחשבונות הבנק שלנו.
הלוואה לזמן ארוך לרוב מממנת השקעה בעסק, רכישת נכס, רכב ועוד
הלוואה לזמן קצר לרוב תממן הון חוזר, כלומר רכישת מלאים למכירה בזמן הקצר, עד שנה.
המסגרת בעו"ש תממן את גלגול המכירות בטווח הקצר, אשראי ללקוחות, מלאי שיורד מהמדפים בטווח של שלושה חודשים עד חצי שנה.
אז נכון, שכרגע המצב בעסק לא רגיל, כל עסק והסיטואציה שבה הוא נמצא בתקופת קורונה זו.
יכול להיות שנרצה לפרוס לזמן ארוך אשראי או הלוואה שמממנים דווקא את ההון החוזר כרגע.
החשיבה בתקופת משבר עשויה להיות שונה, גם בתחום זה של ניהול תמהיל האשראי של העסק.
אנחנו פה כדי לעזור. דורית 054-4824693

פורסם בקטגוריה כללי | כתיבת תגובה